KHL
1:3
(0:1, 1:1, 0:1)
final
31. Jurco (Valk, Vey) – 6. Ojamaki (Kemiläinen), 28. Volodin (Starkov), 58. Malykhin
3:1
(0:0, 0:1, 3:0)
final
48. Press (Kkokhlov, Kodola), 52. Guslistov, 57. Vovchenko (Kodola) – 26. Miele